Rendezvényeink

30
2021. szeptember
csütörtök 9:00
9:00

Beyond limits: 3D bioprinting Tudományos konferencia

Helyszín: Budapest Főváros Levéltára, 1139 Budapest, Teve u. 3-5.

A részvételhez regisztráció szükséges.
Helyszín: Budapest Főváros Levéltára, 1139 Budapest, Teve u. 3-5.
Regisztrációs határidő: 2021.09.27. 17:00
Előadó: Prof. Pongrácz Judit, Dr. Sebestyén Anna, Dr. Veréb Zoltán, Isabella Bondesson                                                                                                                                           

Szeretettel meghívjuk tudományos konferenciánkra 2021.09.30-án Budapestre, a Budapest Fővárosi Levéltárba!

Konferenciánk témája a 3D bionyomtatás és annak tudományos háttere lesz. Bemutatjuk a legújabb eredményeket és nemzetközi kitekintést adunk a 3D sejttenyésztés, sejtkultúrák világába. A hazai 3D bionyomtatás kimagasló kutatói tartanak számunkra előadást elméleti és gyakorlati eredményeikből is. Büszkék vagyunk rá, hogy nemzetközileg elismert kiválóságaink elfogadták meghívásunkat. A rangos magyar előadók mellett a CELLINK Bioconvergence Company tapasztalt szakértője, Isabella Bondesson is vendégünk lesz.

Meghívott előadóink:

Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet egyetemi tanár és intézetigazgató, PTE  GYTK Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet, az MTA doktora

Dr. Sebestyén Anna tudományos főmunkatárs, SE I. sz. Pathológiai Kísérleti és Rákkutató Intézet, az MTA köztestületi tagja

Dr. Veréb Zoltán tudományos munkatárs, SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, az MTA köztestületi tagja, az SZTE Innovációs Bizottság tagja

Pongrácz Judit Erzsébet professzorasszony a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet igazgatója és vezető kutatója, az MTA doktora. 14 évig folytatta kutatásait a Birmingham Egyetemen, ahol a T-sejtek thymusban történő differenciálódását, fejlődését és funkcionális érését tanulmányozta, illetve a tüdőben zajló immunreakciók molekuláris hátterét. A Pécsi Tudományegyetemre hazatérve a tüdőt érintő daganatos betegségek és a tüdő öregedésének molekuláris hátterének felderítése lett a célja, és a mai napig fő kutatási profilja a tüdő szöveti modellek felállítása a fent említett tüdőt érintő betegségek tanulmányozására.

Saját bevallása szerint lassan 30 éve látja, hogy a sejtes kutatásoknak a 3D szövettenyésztés és bionyomtatás lesz a jövője, ezt kutatási eredményeivel is alátámasztotta. Itthon legalább 10 éve foglalkozik ezzel, és övé az egyik első bionyomtató labor hazánkban.

Mérhetetlen kutatói tapasztalatával, tudásával, emberi hozzáállásával egy kiváló szakmai vezetőt, mentort és oktatót ismerhetünk meg személyében.

 

Dr. Sebestyén Anna tudományos főmunkatársként vezeti a Semmelweis Egyetem I. sz. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetében a Tumorbiológia, Sejt- és Szövettenyésztő Laboratóriumot. 2020-ban vezetésével indult egy új 3D bionyomtatásra alkalmas in vitro szövettenyésztő egység a 3D Bionyomtatás Kompetencia Központ projekt (Semmelweis-Pázmány Egyetem Nemzeti Bionika Program) eredményeként, ahol mesterségesen előállított tumorszöveteken végzik in vitro és in vivo kísérleteiket. A tumorok jelátviteli szabályozási zavarai mellett, céljuk az mTOR hiperaktivitás és a daganatos sejtek metabolikus változásainak vizsgálata. Előbbiekkel párhuzamosan a 3D bionyomtatással létrehozott és egyéb in vitro és in vivo modellek összehasonlító jellemzését és fejlesztését végzik.


Anna és a vele dolgozó fiatal kutatók és hallgatók minden nap arra törekszenek, hogy alapkutatási eredményeik a daganatos betegségek terápiás fejlesztésében hasznosításra kerüljenek. Büszke arra, hogy négy gyermekes anyaként és kutatóként mindig nyitott az új és innovatív módszerek, köztük az élősejtes bionyomtatás bevezetésére, amivel a közeljövőben a sejt- és szövettenyésztés egy új korszakba léphet. Assistant Chief Editor a Pathology Oncology Research folyóiratnál, Associate Editor a Frontiers in Oncology Tumor Metabolism szekciójában. Több rangos elismerés között a Semmelweis Egyetem Honoris Causa (2009), a Hugonnai Vilma emlékérem (2016) és Kiváló PhD Témavezető díja (2020) mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Juhász Nagy Pál Tehetséggondozói díját (2019), valamint az MTA Bolyai János Kutatói (2015) és Kisgyermekes Kutatók Akadémia Fokozatszerzést támogató Ösztöndíját is kiérdemelte (2019).

Dr. Veréb Zoltán tudományos munkatársként az SZTE SZAKK Bőrgyógyászati és Allergológia Klinikán lévő Regeneratív Medicina és Celluláris Farmakológiai Kutató Laboratórium vezetője. A laboratórium az HECRIN (Hungarian – European Clinical Research Infrastructure Network) tagja, korszerű sejtterápiás készítmények fejlesztésére és vizsgálatára lett létrehozva. A laboratórium elsősorban mesenchymális őssejtek kutatásával foglalkozik, melyben sejtek differenciációs és regeneratív képességét használják fel mesterséges szövetek létrehozásához. Ezen belül használják ki a 3D szövetnyomtatás előnyeit, olyan modelleket kívánnak létrehozni, melyben az adott sejtek szövetregenerációs és immunológiai tulajdonságait vizsgálni lehet egy komplexebb környezetben.